Nicosia Address Details
Address: 2 Pavlou Liasidi Street
Astromeritis, Nicosia
Telephone: 22874290
Fax: 22874291